Doelgroepen

Kinderen/jongeren die, om verschillende redenen, dreigen uit te vallen bij regulier voetbalteam, en die (tijdelijk) meetrainen, bedoeld als een steuntje in de rug.

Kinderen/jongeren, voor wie het, vanwege een beperking als ASS, AD(H)D en DCD, (niet in combinatie met een verstandelijke beperking), niet mogelijk is mee te doen met een regulier voetbalteam, maar die wel graag willen sporten.