Doel

Plezier, en het aanleren van vaardigheden als omgaan met winst en verlies, samenwerken en het opbouwen van een sociaal netwerk, uitgewerkt in een persoonlijk voetbalcontract (zorgplan), staan centraal.

Daarnaast spelen bewegen en het werken aan de motorische ontwikkeling een belangrijke rol.