Sponsoren

UW STEUN IS HARD NODIG!

De Stichting Autisport Leek wil kinderen, in de leeftijd van ca. 7 jaar tot en met 18 jaar met een ASS, in de gelegenheid stellen deel te nemen aan sportactiviteiten in brede zin, als bijdrage aan de ontwikkeling van de deelnemers en ter voorbereiding op een volwaardige deelname aan de samenleving.

Voor de activiteiten van de Stichting zijn financiële middelen nodig. Niet alleen om de sport te kunnen beoefenen, maar vooral ook om begeleiding tijdens de sportbeoefening mogelijk te maken en faciliteiten te regelen die nodig zijn. De reguliere bijdrage vanuit de overheid zijn daarbij volstrekt onvoldoende, i.c. nihil.

U kunt de Stichting Autisport Leek steunen via NL75 RABO 0306  5035 73

 

Afbeeldingsresultaat voor steunEenmalige giften en legaten

U kunt een eenmalige bijdrage aan de Stichting schenken. U kunt dit nu doen als eenmalige gift en/of ook na uw overlijden indien via een uiterste wilsbeschikking (testament) is vastgelegd. De Stichting is namelijk door de belastingdienst gerangschikt als een artikel 24 instelling in de zin van de Successiewet ( ANBI-status). Dit betekent onder meer dat de stichting bij eventuele te belasten schenkingen of verkregen legaten uit nalatenschappen slechts een beperkte afdracht aan de fiscus hoeft te doen.

Donateur worden

Met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,- per jaar kunt u al donateur worden. U draagt daarmee bij aan de mogelijkheid van de Stichting om de sportactiviteiten aan kinderen met ASS aan te bieden. U naam als donateur wordt, indien daartegen geen bezwaar is, vermeld op onze website. Ook bent u welkom bij activiteiten van de vereniging en wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Het beschikbaar stellen van middelen, goederen of diensten

Wilt of kunt u geen financiële bijdrage leveren, maar wilt u toch iets voor de Stichting Autisport willen doen, dan kan dat ook in de vorm van het leveren van middelen, diensten, goederen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het bieden van transport en vervoer, materialen, meehelpen aan promotie, benutten netwerken zoals lobbyen en netwerken, media-uitdrukkingen e.d.